Hiểu về chương trình chương trình tú tài quốc tế IB

THPT Quốc Tế Archives - APUS Việt Nam

Hiểu về chương trình THPT Quốc tế A Level

A Level là một trong ba hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế phổ biến nhất giúp các bạn học sinh có cơ hội tiếp cận môi trường học tập và làm việc trong môi trường toàn cầu, cùng với chương trình IB Diploma và AP. Vậy A Level là gì? Điều kiện đầu

Read More...