Hiểu về chương trình chương trình tú tài quốc tế IB

Chuẩn bị Hồ sơ Archives - Trang 2 trên 19 - APUS Việt Nam

Hiểu về chương trình THPT Quốc tế A Level

A Level là một trong ba hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế phổ biến nhất giúp các bạn học sinh có cơ hội tiếp cận môi trường học tập và làm việc trong môi trường toàn cầu, cùng với chương trình IB Diploma và AP. Vậy A Level là gì? Điều kiện đầu

Read More...

Khởi động các dự án ngoại khóa hè mang đậm dấu ấn cá nhân

Những tác động của COVID-19 đang dần thay đổi cách thức tuyển sinh Đại học Mỹ. Càng ngày càng có nhiều trường Mỹ không còn yêu cầu thí sinh phải thi hay nộp điểm SAT/ACT để xét duyệt hồ sơ.  Xu hướng này càng đẩy các thành phần khác trong hồ sơ như hoạt động

Read More...