Chuyển nhượng suất thi SAT như thế nào?

Tháng Mười 11, 2021 - APUS Việt Nam

Chuyển nhượng suất thi SAT như thế nào?

Trước kì thi SAT cũng như nhiều kỳ thi khác, việc gặp sự cố do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan là điều khó tránh khỏi. Nhiều ứng viên đã bị trễ hạn đăng ký thi dẫn đến bị chuyển tên vào danh sách chờ (Waitlist) mà chưa chắc sẽ được thi. Trong khi

Read More...