Ứng viên gốc Á gặp bất lợi nào khi nộp hồ sơ vào Đại học Mỹ?

Tháng Tám 6, 2021 - APUS Việt Nam

Ứng viên gốc Á gặp bất lợi nào khi nộp hồ sơ vào Đại học Mỹ?

Trong những kỳ tuyển chọn chuyên viên tuyển sinh cho các trường Đại học Mỹ, các ứng viên gốc Á vốn vẫn luôn phải đối mặt với những “bất lợi khó thể nói ra”. Một trong những bất lợi này là gì? Theo quy trình tuyển sinh một số trường Mỹ, thành viên Ban tuyển

Read More...