Tăng vọt lượng học sinh nộp hồ sơ sớm vào các trường Ivy League

Tháng Mười Hai 21, 2020 - APUS Việt Nam

Tăng vọt lượng học sinh nộp hồ sơ sớm vào các trường Ivy League

Theo thống kê từ các trường, số lượng ứng viên nộp vào Brown tăng 22%, vào University of Pennsylvania tăng 23%, vào Dartmouth tăng 28% và vào Columbia University tăng 49%. Tại Yale và Harvard, các con số này lần lượt là 38% và 57%. Số lượng hồ sơ ứng tuyển tăng đồng nghĩa với

Read More...