fbpx
 
Hướng dẫn Chủ đề Common App #3 (2019-2020)

24 Tháng Bảy 2019

Hướng dẫn Chủ đề Common App #3 (2019-2020)

Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome? Nhìn lại một thời điểm đã khiến bạn suy tư, tự tranh luận về một niềm tin, một lý tưởng nào đó. Điều gì đã khiến bạn nảy lên suy nghĩ này? Quá trình

Read More...