2019-2020 Common Application Essay Prompts

Tháng Một 30, 2019 - APUS Việt Nam

2019-2020 Common Application Essay Prompts

Các chủ đề bài luận của CommonApp không thay đổi vào mùa tuyển sinh Đại học Mỹ năm nay (2019-2020). Theo thống kê từ mùa tuyển sinh 2017-2018, chủ đề bài luận số 1 (21.5), số 5 (23.6%) và số 7 (22.5%) được nhiều ứng viên lựa chọn nhất. Qua bài luận chính, các trường

Read More...