Những câu hỏi phỏng vấn thường gặp trong  mỗi mùa tuyển sinh Đại học Mỹ

Tháng Mười Một 22, 2018 - APUS Việt Nam

Những câu hỏi phỏng vấn thường gặp trong mỗi mùa tuyển sinh Đại học Mỹ

Quá trình phỏng vấn trong quá trình nộp hồ sơ Đại học Mỹ giúp các nhà tuyển sinh và cả các học sinh đánh giá mức độ phù hợp của trường với ứng viên. Do đó, buổi phỏng vấn sẽ là một trải nghiệm hữu ích giúp bạn thể hiện những nét cá tính riêng

Read More...