Gap year: Nên hay Không? (Phần 2)

Tháng Tám 18, 2018 - APUS Việt Nam

Gap year: Nên hay Không? (Phần 2)

Một số phương thức hỗ trợ sớm Chúng ta có thể làm gì? May thay, thế hệ trẻ cũng đã bắt đầu tự đưa ra những ý tưởng để giảm áp lực và ngăn chặn tình trạng suy kiệt tinh thần. Trong các bài luận và phỏng vấn, trong những cuộc đối thoại hay buổi

Read More...

Gap year Nên hay không? (Phần 1)

Dành thời gian gap year Đại học Harvard ủng hộ các tân sinh viên lùi thời gian nhập học (defer) lại một năm để du lịch, làm việc, theo đuổi các dự án hay hoạt động đặc biệt, hay dành thời gian cho những mục đích có ý nghĩa khác – miễn rằng sinh viên

Read More...