2018-2019 Common Application Essay Prompts

Tháng Bảy 26, 2018 - APUS Việt Nam

2018-2019 Common Application Essay Prompts

Các chủ đề bài luận của CommonApp không thay đổi vào mùa tuyển sinh Đại học Mỹ năm nay (2018-2019). Theo thống kê từ mùa tuyển sinh 2017-2018 vừa qua, chủ đề bài luận số 1 (21.5), số 5 (23.6%) và số 7 (22.5%) được nhiều ứng viên lựa chọn nhất. Qua bài luận chính,

Read More...