Webinar 5: Thích nghi cuộc sống năm đầu Đại học Mỹ

Tháng Bảy 21, 2018 - APUS Việt Nam

Webinar 5: Thích nghi cuộc sống năm đầu Đại học Mỹ

Làm thế nào vượt qua những rào cản về văn hoá ngôn ngữ khi mới sang Mỹ? Làm thế nào sắp xếp thời gian hiệu quả cho việc học và các hoạt động khác? Làm thế nào để cân đối chi tiêu trong năm đầu tiên? sẽ được diễn giả của Chuỗi toạ đàm Trực

Read More...