Quy trình nộp hồ sơ Sau đại học tại Hoa Kỳ

Tháng Bảy 16, 2018 - APUS Việt Nam

Quy trình nộp hồ sơ Sau đại học tại Hoa Kỳ

Phần lớn các chương trình đào tạo sau đại học tại Hoa Kỳ là các chương trình đào tạo Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Văn bằng thạc sĩ­ gồm 2 loại là thạc sỹ học thuật và thạc sĩ chuyên ngành Bằng thạc sĩ học thuật bao gồm bằng Thạc sĩ Văn khoa (Master of

Read More...