Điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển và xin học bổng Đại học Mỹ

Tháng Sáu 26, 2018 - APUS Việt Nam

Điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển và xin học bổng Đại học Mỹ

Do quá trình chuẩn bị hồ sơ bao gồm rất nhiều bước, từ xây dựng các bài luận tới xin thư giới thiệu, các chuyên gia đều khuyên rằng học sinh nên lập sẵn một danh sách các việc cần làm từ năm lớp 11. Một danh sách đầy đủ và có mốc thời gian

Read More...