Sinh viên quốc tế có thể học Y tại Mỹ?

Tháng Sáu 13, 2018 - APUS Việt Nam

Sinh viên quốc tế có thể học Y tại Mỹ?

Du học tại Mỹ là ước mơ của nhiều bạn tai Viêtnam, nhưng bạn có biết du học Y khoa tại Mỹ cực kỳ khó nhưng vẫn có thể được nhận nếu như 1. Bạn học rất giỏi 2. Bạn có đủ tiền đóng học phí. Sau khi tốt nghiệp trường Y tại Mỹ, bạn

Read More...