Nguyễn Thảo Hương (Provindence College)

Tháng Năm 30, 2018 - APUS Việt Nam

Nguyễn Thảo Hương (Provindence College)

Du học là một chặng đường dài, chặng đường của những khó khăn, lo lắng, cố gắng và đôi khi là tuyệt vọng. Nhưng thật may mắn tôi đã được gặp các anh chị trong APUS, những người luôn tận tâm hỗ trợ tôi trên hành trình này. Cảm ơn các anh chị đã cho

Read More...