Chọn ngành: Câu chuyện tài chính hay theo đuổi đam mê?

Tháng Năm 17, 2018 - APUS Việt Nam

Chọn ngành: Câu chuyện tài chính hay theo đuổi đam mê?

Giống như hàng ngàn sinh viên cao đẳng và đại học khác, Susannah Lloyd-Jones cũng đã từng trải qua khoảng thời gian dài vật lộn với bản thân để chọn chuyên ngành phù hợp với mình. Kết quả là cô đã chọn Xã hội học – một quyết định “mở mang kiến thức và hướng

Read More...