Hiểu rõ về các loại bảo hiểm ở Mỹ trước khi Du học!

Tháng Năm 11, 2018 - APUS Việt Nam

Hiểu rõ về các loại bảo hiểm ở Mỹ trước khi Du học!

Có hai lựa chọn mua theo bảo hiểm của trường hoặc bảo hiểm ngoài. Trước khi mua, học sinh cần hỏi xem trường có cho phép học sinh mua bảo hiểm ngoài không, đa phần có nhưng họ có những yêu cầu chặt chẽ về việc mua bao hiểm cần đạt chuẩn thế nào. Ngoài

Read More...