Em có nên thi SAT essay?!

Tháng Ba 26, 2018 - APUS Việt Nam

Em có nên thi SAT essay?!

Từ khi College Board thay đổi format SAT từ tháng 3/2016 thì phần viết luận (Essay) được College Board chuyển từ bắt buộc sang tự chọn, và cách ra đề cũng chuyển tự nghị luận (persuasive / argumentative) sang phân tích (analytical). Để biết chắc chắn mình có nên thi thêm SAT essay hay không,

Read More...