Tạm biệt Đinh Dậu, Xin chào Mậu Tuất 2018!

Tháng Hai 15, 2018 - APUS Việt Nam

APUS Dream 2018- Chắp cánh Ước mơ Việt

Nhằm nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng phục vụ cho cộng đồng của các bạn trẻ, Chương trình APUS Dream 2018- Chắp cánh Ước mơ Việt của APUS tài trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí cho 03 dự án cộng đồng xuất sắc. Thông tin chi tiết: Số lượng: tối đa 03

Read More...