Nên hay không nên làm gì trong buổi phỏng vấn của Princeton?!

Tháng Hai 6, 2018 - APUS Việt Nam

Nên hay không nên làm gì trong buổi phỏng vấn của Princeton?!

Bài viết được tổng hợp từ kinh nghiệm của một Cựu học sinh Princeton, có nhiều năm phỏng vấn các ứng viên vào trường này! Không có bất cứ format phỏng vấn nào cho Princeton. Tất cả những người tham gia phỏng vấn đều tự nguyện, chứ không do trường tuyển chọn hay đào tạo

Read More...