Em nên làm gì khi không được nhận ở vòng ED/EA và hồ sơ được lùi sang xét duyệt ở vòng RD?

Tháng Một 4, 2018 - APUS Việt Nam

Em nên làm gì khi không được nhận ở vòng ED/EA và hồ sơ được lùi sang xét duyệt ở vòng RD?

Trong mùa apply Đại học Mỹ năm nay, số lượng hồ sơ nộp vòng sớm vào các trường thứ hạng cao của Mỹ tăng đáng kể. Đại học Yale và University of Pennsylvania thông báo số lượng hồ sơ nộp vào trường họ trong vòng tuyển sinh sớm tăng kỉ lục vào năm nay. Tuy

Read More...