Những điểm tối quan trọng cần biết trước khi phỏng vấn với trường!

Tháng Mười Một 21, 2017 - APUS Việt Nam

Những điểm tối quan trọng cần biết trước khi phỏng vấn với trường!

Tuỳ thuộc vào trường bạn dự nộp để đánh giá mức độ quan trọng của việc phỏng vấn. Không phải trường nào cũng có thể sắp xếp phỏng vấn ứng viên. Nhưng nếu có, bạn nên đọc để biết các thông tin trong note sau để sẵn sàng hơn trước khi được gọi phỏng vấn:

Read More...