Xin thẻ xanh định cư ở Mỹ sẽ ngày càng dễ dàng hơn cho người học cao?

Tháng Tám 2017 - APUS Việt Nam

Xin thẻ xanh định cư ở Mỹ sẽ ngày càng dễ dàng hơn cho người học cao?

Xin thẻ xanh định cư ở Mỹ sẽ ngày càng dễ dàng hơn cho người học cao? Theo cách tính điểm của Dự luật Di trú RAISE sinh viên nước ngoài vừa tốt nghiệp tiến sỹ (PhD) các ngành STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán) có thể được nhận thẻ xanh sau khi

Read More...