Gương mặt hoạt động tích cực để phát triển STEM ở Việt Nam: Thạc sỹ Đặng Minh Tuấn – sáng lập dự án Ubermath

Tháng Năm 21, 2017 - APUS Việt Nam

Gương mặt hoạt động tích cực để phát triển STEM ở Việt Nam: Thạc sỹ Đặng Minh Tuấn – sáng lập dự án Ubermath

Thạc sỹ Đặng Minh Tuấn hiện là giáo viên Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội). Sinh năm 1981, từng học lớp Cử nhân tài năng của Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp thạc sỹ vật lý tại Pháp. Hiện là giáo viên Trường chuyên Hà

Read More...