Một số thay đổi chủ đề bài luận trong Common Apps (2017-2018)

Tháng Ba 9, 2017 - APUS Việt Nam

Một số thay đổi chủ đề bài luận trong Common Apps (2017-2018)

[Thông báo quan trọng] những thay đổi/điều chỉnh chủ đề bài luận trong Common Apps trước mùa tuyển sinh Đại học Mỹ 2017-2018. Common Application là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ nhận hồ sơ cho phần lớn các trường Đại học Mỹ. Tổ chức này vừa thông báo một số

Read More...